Sharh Aqeedatul-Tahaawiyyah By Shaykh Saalih ibn Abdul-Azeez Aali Shaykh شرح عقيدة الطحاوية صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

Posted on Posted in Classes

شرح عقيدة الطحاوية
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
Sharh Aqeedatul-Tahaawiyyah by Shaykh Saalih ibn Abdul-Azeez Aali Shaykh

Taught at Masjid Tawheed on Sundays between Magrhib and Ishaa Salah by Abu Abdillaah Khalif Abdus-Samad. Class given in Arabic-Somali language.